Betania

         Pierwsza grupa modlitewna  „BETANIA” zawiązała  się w 1991 r. w Nurze 6 km od Zuzeli, miejsca urodzin Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  Obchodzono wtedy 90-tą rocznicę Chrztu Prymasa. Był to również czas obchodów 10-tej rocznicy śmierci Prymasa  „Tysiąclecia”. Pierwsze wspólnoty powstały w Nurze, Warszawie, Ostrołęce, Broku, Łomży i Stawiskach.  

           Betania to wg zapisu Ewangelii wioska leżąca niedaleko Jerozolimy. Tam Pan Jezus zaprzyjaźnił się z rodziną w której byli Maria, Marta i Łazarz – rodzeństwo, które bardzo Jezusa pokochało. Wśród Nich Jezus odpoczywał. Maria siadała u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowa. Ona obrała tę lepszą cząstkę. Marta zabiegana, zakrzątana ciągle w ruchu –       bliska jest sercom matek. Pan Jezus darzył taką samą miłością obie siostry. Kochał też bardzo Łazarza, którego po śmierci wskrzesił przez wzgląd na wiarę Marty i Marii. 

          Wspólnota  „BETANIA” powstała w Skierniewicach w dniu 19 marca 1992 r. w Uroczystość Świętego  Józefa – Opiekuna Świętej Rodziny. Modlitwę rozpoczęły cztery osoby. Pierwszą grupę zainicjował, otoczył opieką i włączył się do modlitwy ks. Witold Okrasa – Wikariusz parafii pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skierniewicach, który objął również duszpasterską opieką inne powstające grupki. Obecnie opiekunem grupy jest  Ks. Kanonik Grzegorz Gołąb – Proboszcz parafii Sanktuarium Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach. Z ramienia świeckich odpowiedzialną za grupę jest Leokadia Gałecka OVd.

        „BETANIA” to małe 2 – 8 osobowe domowe grupy modlitewne. Obecnie w sześciu grupkach modli się 30 osób (35 osób od powstania Wspólnoty odeszło do Pana). Trzy osoby ze względu na chorobę modlą się w swoim domu, jednocząc się ze Wspólnotą. Spotykamy się na modlitwie w każdy czwartek w godzinavh od 20:00 do 21:00.

         Podejmowana modlitwa określana jest jako Godzina Święta, w której nawiązujemy do objawień Pana Jezusa Świętej Małgorzacie Alacogue. W objawieniach tych Pan Jezus prosił o podejmowanie modlitwy wynagradzającej. Nawiązujemy również do objawień w Fatimie, w których Serce Jezusa jest złączone z Sercem Niepokalanej. Podejmujemy modlitwę zadośćczyniacą za grzechy popełnione w rodzinach. Błagamy o łaskę otwartości na obecność Jezusa w naszych domach.  Zawierzamy Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi Nasze Rodziny. Przede wszystkim tych, którzy żyją w ciemnościach daleko od Boga.

       W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:00 spotykamy się razem na Eucharystii prowadzonej w intencji rodzin w Sanktuarium św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach. Po Mszy Świętej  przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prowadzimy modlitwę, adorując Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, prosząc o błogosławieństwo i potrzebne łaski dlas Rodzin za pośrednictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który jest duchowym opiekunem „BETANII”. W modlitwie w kościele usczestniczą również zaproszeni przez Księdza Proboszcza narzeczeni, przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa i osoby ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Modlimy się wg schematu:

Godzina Święta

Znak Krzyża Świętego,

Intencja: Panie Jezu Chryste, przyjmij  tę Świętą Godzinę jako wynagrodzenie Twemu Sercu za brak miłości i modlitwy w rodzinach, błagamy o łaskę otwartości na Twoją obecność w domach, zawierzamy Twemu Sercu nasze własne rodziny,

Akt wiary, nadziei, miłości, żalu,

3 – 5 minut czytania duchowego (Pismo Święte, Tomasz a Kempis i inne)

Część Różańca Świętego,

Litania do Świętego  Józefa, patrona rodzin 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego,

5 minut trwania w obecności Jezusa – adoracja wewnętrzna w ciszy,

Modlitwa o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Modlitwa spontaniczna (uwielbienie, dziękczynienie, prośby),

modlitwa: Maryjo łączymy się ze wszystkimi, którzy zwracają się do Twego Niepokalanego Serca o łaski dla rodzin, 

Apel Jasnogórski

Znak Krzyża Świętego.

W 2008 r. „Betania” poddała Księdzu Opikunowi nową inspirację do modlitwy rodzinnej, tj. Koła Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci. Pierwsze Koło powstało z inicjatywy odpowiedzialnej za Wspólnotę Betania, a póżniej przy serdecznym poparciu naszego Księdza Proboszcza powstały kolejne Róże Różańcowe. Obecnie w parafii jest ich 17.

Codziennie o godzinie 7:00  na Mszach Świętych nasza Wspónota czyta Słowo Boże.

 Od 2009 r. członkowie Betanii objęli codzienną modlitwą kolejno 17 kapłanów i ks. Biskupa w Apostolacie „Margaretka”.

Członkowie Betanii  modlą się w Kołach Żywego  Różańca – w trzech kołach członkinie są Zelatorkami.

W większości modlący się w Betanii byli formowani poprzez rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym  w Magdalence i w Wiskitkach .

W 2009 r. w naszej Parafii powstały kręgi – Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej z Szensztatu, których koordynatorką jest osoba modląca się w Betanii.

W 2014 r.  trzy wdowy z grupy „Betania” zostały włączone przez Ordynariusza  Łowickiego Księdza Biskupa Franciszka Andrzeja Dziubę w stan wdów konsekrowanych.

    Jezus jest obecny w  „Betanii” w darze pokoju, miłości, komunii duchowej tych, których łączy Sobą. Daje poczucie bliskości. Oddychamy Jego obecnością i staramy się nieść Ją w życie. „Betania” to miejsce wzrastania w wierze i miłości. Na ile wzrastamy, na tyle możemy być przekaźnikami  łask Bożych.

    Bardzo sie cieszymy, że zbliża się Dzień Beatyfikacji Naszego Opiekuna duchowego Prymasa „Tysiąclecia” za którego w każdy czwartek zanosiliśmy i zanosimy modlitwę o beatyfikację.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

   

 

Close Menu