Betania

 Pierwsza grupa modlitewna „Betania” zawiązała  się w 1991 r. w Nurze, miejscu urodzin przyszłego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  Obchodzono wtedy 90-tą rocznicę jego chrztu. Był to również czas obchodów 10-tej rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia. Pierwsze wspólnoty, poza tą w Nurze, powstały w Warszawie, Ostrołęce, Broku, Łomży i Stawiskach.  

Betania to wg zapisu Ewangelii wioska leżąca niedaleko Jerozolimy. Tam Pan Jezus zaprzyjaźnił się z rodziną, w której byli: Maria, Marta i Łazarz – rodzeństwo zaprzyjaźnione z Jezusem. Wśród nich odpoczywał. Maria siadała u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowa. Ona obrała tę lepszą cząstkę. Marta zabiegana, zakrzątana ciągle w ruchu – bliska jest sercom matek. Pan Jezus darzył taką samą miłością obie siostry. Kochał też bardzo Łazarza, którego po śmierci wskrzesił przez wzgląd na wiarę Marty i Marii. 

„Betania” powstała w Skierniewicach 19 marca 1992 r. w Uroczystość Świętego  Józefa – Opiekuna Świętej Rodziny. Modlitwę rozpoczęły cztery osoby. Pierwszą grupę zainicjował, otoczył opieką i włączył się z nią do modlitwy ks. Witold Okrasa – ówczesny wikariusz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skierniewicach, który objął również duszpasterską opieką inne powstające grupki. Obecnie opiekunem jest  ks. proboszcz Grzegorz Gołąb. Z ramienia świeckich odpowiedzialną za grupę jest Leokadia Gałecka OVd.

„Betania” to małe 2 – 8 osobowe domowe grupy modlitewne. Obecnie w sześciu grupkach modli się 30 osób (35 osób od powstania Wspólnoty odeszło do Pana). Trzy osoby ze względu na chorobę modlą się w swoim domu, jednocząc się ze Wspólnotą. Spotykamy się na modlitwie w każdy czwartek w godzinach od 20:00 do 21:00.

Podejmowana modlitwa określana jest jako Godzina Święta, w której nawiązujemy do objawień Pana Jezusa Świętej Małgorzacie Alacoque. W objawieniach tych Jezus prosił o podejmowanie modlitwy wynagradzającej. Nawiązujemy również do objawień w Fatimie, w których Serce Jezusa jest złączone z Sercem Niepokalanej. Podejmujemy modlitwę zadośćczyniącą za grzechy popełnione w rodzinach. Błagamy o łaskę otwartości na obecność Jezusa w naszych domach.  Zawierzamy Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi nasze rodziny. Przede wszystkim tych, którzy żyją w ciemnościach daleko od Boga.

 W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:00 spotykamy się razem na Eucharystii prowadzonej w intencji rodzin w naszym sanktuarium. Po Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prowadzimy modlitwę, prosząc o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych rodzin za pośrednictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który jest duchowym opiekunem „Betanii”. W modlitwie, w kościele uczestniczą również zaproszeni przez księdza proboszcza narzeczeni, przygotowujący się do sakramentu małżeństwa i osoby ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

W czasie Godziny Świętej Modlimy się wg schematu:

Znak Krzyża;

Intencja: Panie Jezu Chryste, przyjmij  tę Świętą Godzinę jako wynagrodzenie Twemu Sercu za brak miłości i modlitwy w rodzinach, błagamy o łaskę otwartości na Twoją obecność w domach, zawierzamy Twemu Sercu nasze własne rodziny;

Akt wiary, nadziei, miłości, żalu;

3 – 5 minut czytania duchowego (Pismo Święte, O naśladowaniu Chrystusa i inne);

Część Różańca Świętego;

Litania do św. Józefa, patrona rodzin; 

Koronka do Miłosierdzia Bożego;

5 minut trwania w obecności Jezusa – adoracja w ciszy;

modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego;

modlitwa spontaniczna (uwielbienie, dziękczynienie, prośby);

modlitwa: Maryjo łączymy się ze wszystkimi, którzy zwracają się do Twego Niepokalanego Serca o łaski dla rodzin;

Apel Jasnogórski.

W 2008 r. „Betania” poddała księdzu opiekunowi nową inspirację do modlitwy rodzinnej, tj. Koła Różańcowe Rodziców modlących się za swoje dzieci. Pierwsze Koło powstało z inicjatywy odpowiedzialnej za Wspólnotę „Betania”, a później przy serdecznym poparciu naszego Księdza Proboszcza powstały kolejne Róże Różańcowe. Obecnie w parafii jest ich 17.

Codziennie o godzinie 7:00  na Mszach Świętych nasza Wspólnota czyta Słowo Boże.

 Od 2009 r. członkowie Betanii objęły codzienną modlitwą kolejno 17 kapłanów i ks. Biskupa w Apostolacie „Margaretka”.

Członkinie „Betanii” modlą się w Kołach Żywego  Różańca – w 3 kołach członkinie są zelatorkami.

W większości modlący się w „Betanii” byli formowani poprzez rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym  w Magdalence i w Wiskitkach .

Jezus jest obecny w  „Betanii” w darze pokoju, miłości, komunii duchowej tych, których łączy Sobą. Daje poczucie bliskości. Oddychamy Jego obecnością i staramy się nieść Ją w życie. „Betania” to miejsce wzrastania w wierze i miłości. Na ile wzrastamy, na tyle możemy być przekaźnikami  łask Bożych.

Bardzo się cieszymy, że zbliża się dzień beatyfikacji naszego opiekuna duchowego, Prymasa Tysiąclecia, za którego w każdy czwartek zanosiliśmy i zanosimy modlitwę o beatyfikację.

        

Close Menu