II niedziela wielkanocna Miłosiedzia Bożego 19 kwietnia 2020 roku

1 papież Franciszek nawiązując do aktualnej sytuacji, w której wierni mogą uczestniczyć w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, ale nie mogą być na niej obecni fizycznie, kiedy mogą przyjmować jedynie Komunię św. duchowo, Ojciec Święty podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna. – To nie jest Kościół: to Kościół żyjący w trudnej sytuacji, na co pozwala Pan, ale ideałem Kościoła jest zawsze wspólnota z obecnością ludu mogącego przystępować do sakramentów… Zażyłość bez wspólnoty, bez chleba, bez Kościoła, bez ludu, bez sakramentów jest niebezpieczna. Może stać się znajomością – powiedzmy – gnostyczną, relacją tylko dla mnie, oderwaną od ludu Bożego. Zażyłość apostołów z Panem była zawsze wspólnotowa, zawsze przy stole, była ona znakiem wspólnoty.

Zachęcamy do modlitwy i obecności w kościele jaki i na terenie przykościelnym, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. Intencje są wywieszone w gablocie. Kosciół otwarty jest od 6.30 do 21 w dni powszednie.

2 dziś II niedziela wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego, św. Siostra Faustyna tak relacjonowała słowa Pana Jezusa

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego z racji Jubileuszu 300-lecia.

3 w tym tygodniu; w czwartek Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski a w sobotę święto św. Marka Ewangelisty.

4 dziś kwestuje nasza grupa Caritas, dziękujemy za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne parafii. Powierzamy Was wszystkich Miłosierdziu Bożemu

Close Menu