III niedziela wielkanocna 18 kwietnia 2021 roku

1 dzisiejsza niedziela nosi tytuł „Biblijnej”, usłyszeliśmy w ewangelii, że ” Jezus rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.” Niech łaska oświecenia będzie zachętą dla nas do owocnej lektury Pisma Świętego. 

2 w piątek 24 kwietnia będziemy przeżywać Uroczystość Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika zapraszamy na msze o 7 i 18 w tym dniu można spożywać pokarmy mięsne. 

3 zachęcamy do lektury prasy katolickiej, dziś kwestuje parafialny Caritas.

4 z racji przedłużonych obostrzeń pielgrzymka rowerowa do świętego Józefa w Kaliszu zostaje przeniesiona na początek czerwca 4,5 i 6 zaraz po Bożym Ciele. Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę do Grecji i dokonywanie potwierdzeń.

Close Menu