Niedziela Chrztu Pańskiego 9 stycznia 2022 roku

1 dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego zamyka okres świętowania Bożego Narodzenia i zwraca uwagę na przyjęty przez nas sakrament chrztu.

2 za tydzień będie kwestował Caritas, zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

3 w tym tygodniu rozpoczynamy wizytację duszpasterską -kolędę- w naszej parafii;

w tym roku będzie ona miała następujący charakter; w wyznaczonych dniach na mszy o 18 będziemy modlić się w intencji mieszkańców danej ulicy i po godzinie 18.30 będziemy z zewnątrz (z ulicy) błogosławić wasze mieszkania i domy, tzn wszystkie rodziny mieszkające na danej ulicy w domach i w blokach. Liczymy na wzajemną kreatywność 🙂 

11 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców ul Podleśnej, Pamiętnej i Trzcińskiej

12 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców ul. Kątnej, Myśliwskiej i Granicznej oraz ul. II Pólku Berlińskiego, Rawskiej

13 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców ul. Strobowskiej i Batorego.

14 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców oraz ul. Mszczonowskiej oraz ul Ogrodowej, Długiej, Wspólnej, Konopnickiej i Mireckiego

15 stycznia w sobotę będziemy od godziny 10 błogosławić domy w Podtrzciannie i Rawiczowie (zachęcamy do modlitwy przy krzyżach i kapliczkach) a we mszy o 18 będziemy modlić się w intencji i intencjach mieszkańców Podtrzcianny i Rawiczowa.

18 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców ul.Koszarowej, Kilińskiego, Tuwima oraz Cichej

19 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców ul.Broniewskiego, Słowackiego, Staffa, Gałczyńskiego,Dąbrowskiej, Mackiewicza (była Szenwalda), Żeromskiego, Wschodnia i Budowlana.

20 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców ul. Kopernika

21 stycznia we mszy o 18 modlimy się w intencji i intencjach mieszkańców Al. Niepodległości, 1 Maja, Sportowej Strzeleckiej, Harcerskiej, Wojska Polskiego ,Rynek, Dąbrowskiego, Strykowska, Okrzei, Św. Stanisława

 Drugi raz kolędujemy w ten sposób. Chcemy dotrzeć z modlitwą do każdej rodziny, mieszkania i domu. Prosimy o wzajemne informowanie się o tej formie kolędy. 🙂 Ministranci będą roznosić do skrzynek pocztowych pamiątkowe obrazki. Informacja jest w gablocie i stronie www.swietystanislaw.pl

Close Menu