„oczyszczenie Kościoła”

Dariusz Kowalczyk SJ

Czy Kościół się oczyści?

Są dziennikarze, z prawa i z lewa, którzy nie potrafią napisać artykułu o Kościele bez rozdrapywania szat pt. „Czy Kościół się oczyści?”. Odnoszę wrażenie, że często nie wiedzą do końca, o czym mówią, ale że chcą być zauważeni, to radykalizują się w swych opiniach. Jako członek Kościoła, a zarazem ksiądz zakonnik, mam tego trochę dość. Ale miałbym też dość pohukiwania, czy i kiedy Polska się oczyści z rozlicznych grzechów i przestępstw swoich obywateli. Miałbym też dość histerycznych okrzyków, czy polskie rodziny robią dostatecznie dużo, by się oczyścić ze zdrad, rozwodów, aborcji, przemocy itd. Powtarzam raz po raz, że Kościół, to tysiące parafii, diecezji, zgromadzeń, zakonów, stowarzyszeń, fundacji, dzieł, szkół…, które są różnie umocowane w przestrzeni prawnej od strony kościelnej i państwowej. A przede wszystkim to miliony różnych osób. Ubolewam jeśli dzieje się zło w jakimś konkretnym skrawku Kościoła. Tak samo, jak ubolewam nad złem, które dotyka moją ojczyznę. Ale zupełnie nie widzę powodów, by przy tych okazjach wrzeszczeć, kiedy Kościół i ojczyzna się oczyszczą. Wręcz przeciwnie! Nie życzę sobie, aby różni „prorocy” nadużywali takich słów, jak „Kościół”, „ojczyzna”, i podstępnie stosowali jakąś „pedagogikę wstydu”. Skandaliczne grzechy zdarzały się w Kościele od początku. Apostoł Paweł pisał do wspólnoty w Koryncie: „Słyszy się powszechnie o rozpuście miedzy wami, […] mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca”. I wzywa, by sprawcę skandalu wykluczyć ze wspólnoty i wydać ”szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa” (1 Kor 5,5). W innym przypadku św. Paweł, odnosząc się do jakiegoś publicznego grzesznika, stwierdza: „Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł w rozpaczliwy smutek” (2 Kor 2,7). W każdym razie Apostoł jest konkretny, kiedy wskazuje na zło, i nie wznosi okrzyków: Kiedy Kościół się oczyści! Wszak wie, że Kościół to Lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha. Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów, choć za doczesnego życia Jezusa do grona Dwunastu należał Judasz, złodziej i kłamca. Kościół Chrystusowy jest święty. Oczyszczać mają się konkretne osoby.

Close Menu