„Pójdź za Mną”

Miniony tydzień był w Kościele czasem modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Z tej okazji w dzisiejszą niedzielę w naszej parafii gościliśmy diakona Artura Kosiorka, z naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego. Podczas Mszy Świętych głosił on Słowo Boże i zachęcał do modlitwy w intencji powołań, szczególnie dla Kościoła łowickiego. Niestety, przeżywamy czas spadku liczby tych, którzy decydują się na życie kapłańskie czy zakonne dlatego też wszystkich Was zachęcamy i prosimy o modlitwy o nowe, święte powołania do tej szczególnej służby Bożej i o odwagę odpowiedzi u tych, którzy słyszą w sercu wezwanie Chrystusa „pójdź za Mną”.

Close Menu