Poradnia Rodzinna

Terminy dyżurów w poradni

Doradca rodzinny, mediator – każdy wtorek w  godz. 17:00 do 19:00  (w razie potrzeby w dodatkowych terminach)

prawnik w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca: godz. 19:00 do 20:00 

Działalność: 

  • spotkania indywidualne dla narzeczonych w ramach przygotowania do założenia małżeństwa i rodziny, 
  • konferencje dla narzeczonych w ramach kursu przedmałżeńskiego,
  • pomoc w różnego rodzaju indywidualnych problemach małżeńskich i rodzinnych, (tj. kryzysy, konflikty, zagrożenia rozwodem i in. spotkania z osobami z problemami małżeńskimi,  w tym spotkania z zakresu mediacji pojednawczych, 
  •  kierowanie do  specjalistycznych poradni w trudniejszych sytuacjach rodzinnych,
  • rozprowadzanie  broszur, ulotek, katolickich książek i czasopism ( m.in. Miłujcie się, Głos dla Życia, Zbliżenia i in. ), 
  • uaktualnianie i uzupełnianie zakładki  do strony internetowej parafii, informującej o działalności poradni, z linkami do  stron dla narzeczonych i małżeństw.
Close Menu