Rekolekcje wielkopostne on-line dla młodzieży z Katechezą 2.0 – Dzień III

Trzeci dzień to swoiste “call to action” – czyli wezwanie do działania młodych ludzi. Pragniemy pokazać młodzieży, że Wiara nie polega na tym, że jesteś żyjącymi „trupami”, które nic nie mogą zrobić. Wiara otwiera nas na relacje ze Stwórcą, który chce, abyśmy czynili piękne dzieła na Bożą chwałę – szczególnie w środowisku, w którym żyjemy na co dzień. Daje nam przykazania, czyli swoje obietnice, aby nasze życie było wspaniałe. Relacja z Bogiem to przygoda życia, a kiedy Go poznamy to zapragniemy dzielić się Nim z innymi, którzy nas otaczają. Bóg daje swoim uczniom swojego Ducha, aby szli i owoc przynosili. Daje im również innych ludzi, z którymi mogą budować wspólnotę – Kościół – i korzystać z sakramentów. Trzeci dzień oprzemy na 5 i 6 punkcie kerygmatu, czyli Duchu Świętym i wspólnocie

.

Close Menu