Różaniec łączy pokolenia

Takie hasło towarzyszyło uczniom szkół naszej parafii przez cały październik podczas spotkań na nabożeństwach różańcowych w kościele.

Miesiąc październik był szczególnym czasem poświęconym Matce Bożej Różańcowej. W związku z tym  w Szkołach Podstawowych nr 2 i 5 organizowane były związane z tym konkursy. W SP nr 5 odbył się konkurs na Najładniejszy Różaniec, taki sam konkurs odbył się w SP nr 2  dla uczniów młodszych. Ponadto w „dwójce” zorganizowany został konkurs plastyczny na najładniejszą tajemnice różańcową dla uczniów starszych. Zarówno nasze spotkania w kościele, jak i oba konkursy miały na celu rozbudzić wśród dzieci zamiłowanie do modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej, rozwijanie talentów u dzieci, budzenie aktywności twórczej, wyobraźni i pomysłowości podczas wykonywania różańca czy pracy plastycznej. Prace oraz udział w nabożeństwach różańcowych zostały nagrodzone oceną celująca i nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom konkursów bardzo serdecznie gratulujemy.

 

Close Menu