Ruchy, stowarzyszenia i instytucje współpracujące z parafią

Klub Seniora „Przyjaźń”

Klub Seniora „Przyjaźń” powstał we wrześniu 2010 roku. Od powstania mieliśmy zapewnioną opiekę duszpasterską od Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach. Dziękujemy Panu Bogu za wspaniałych Kapłanów, których stawia na naszej drodze. Jesteśmy wdzięczni za ich otwarte serce, życzliwość i szacunek dla osób starszych- seniorów, za to, że zawsze możemy liczyć na pomoc duchową i wsparcie. Dziękujemy, że możemy wspólnie przeżywać uroczystości Kościelne: Wigilię Bożego Narodzenia, czy Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Obecność duszpasterza podnosi rangę naszych spotkań, gdzie panuje rodzinna atmosfera pełna pokoju, modlitwy, życzliwości i serdeczności. Dziękujemy za Słowo Boże kierowane do nas, które nas buduje i wzmacnia w pokonywaniu trudów wieku senioralnego.

Muzeum Historyczne Skierniewic

Muzeum Historyczne Skierniewic w ramach swojej działalności statutowej współpracuje ściśle z Parafią pw. Św. Stanisława B.M. w Skierniewicach na wielu polach, w tym m.in.:

 • przy opracowaniu wydawnictwa naukowo-historycznego nt. kościoła i parafii Św. Stanisława B.M. w Skierniewicach;
 • przy opracowaniu mini-przewodnika po kościele i cmentarzu Św. Stanisława B.M. w Skierniewicach;
 • przy organizacji wystawy z okazji 300 lat kościoła św. Stanisława w Muzeum Historycznym Skierniewic;
 • przy organizacji wystaw nt. życia i działalności wielkich Polaków – z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • przy organizacji konferencji, wykładów tematycznych i pokazów filmów, prowadzone w przestrzeni publicznej muzeum, mówiące o historii kościoła św. Stanisława BM, o różnych formach życia duchowego, promujące postawy życiowe oparte o tradycję kościoła katolickiego;
  przykłady już zorganizowanych wykładów:

  • wykład pt. „Camino – Droga św. Jakuba”;
  • wykład Marka Kozłowskiego pt. „Jestem ważny – 8 sposobów, by dziecko czuło się ważne”.
 • przy organizacji wydarzenia cyklicznego – corocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach;

przykłady działań w ramach 12. TKCH:

  • monodram pt. „7 mieszkań we wnętrzu duszy” w wykonaniu Izabeli Drobotowicz-Orkisz z Krakowskiego Teatru Hagiograf;
  • projekcja filmu „Rewolucja totalnej wolności”, reż. Jarosław Mańka oraz spotkanie z mecenasem Jerzym Kwaśniewskim, Prezesem Instytutu Ordo Iuris, pt. „Obrona dzieci i rodzin przed polityką gender i ideologią LGBT”;
  • wykład Łukasza Saptury, historyka i redaktora Radia RSC, pt. „Kim byli interrexi?”.

Muzeum może liczyć na pomoc parafii w każdej sytuacji, dzięki czemu liczba wspólnych projektów realizowanych z myślą o mieszkańcach cały czas rośnie.

Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic

Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic w ramach swojej działalności statutowej opiekuje się zabytkowymi cmentarzami skierniewickimi inicjując akcje porządkowe pod nazwą „Ocalić od zapomnienia” oraz zbiórki pieniężne na finansowanie rewitalizacji najbardziej zniszczonych mogił. W ramach tej działalności TPS współpracuje ściśle z Parafią pw. Św. Stanisława B.M. w Skierniewicach.

Przez ostatnie lata udało się wspólnymi siłami odnowić lub zabezpieczyć wiele nagrobków zabytkowego cmentarza św. Stanisława. W ubiegłym roku były to groby:

 • Edwarda Lubicz Choromańskiego,
 • NN za grobem Anastazji Przasnyckiej,
 • Józefy Kozicz,
 • Tadeusza Jankowskiego,
 • Marii Bielickiej,
 • NN obok Ignacego Leszczyńskiego,
 • tomby NN obok Grobowca Mrówczyńskich,
 • Ignacego Lenartowicza,
 • tomby Radlińskich (bez płyty),
 • tomby NN obok grobowca Radlińskich,
 • Ludwiki Poznańskiej,
 • Nereusza Poznańskiego
 • Marii Zawistowskiej z Minasowiczów,
 • Zofii Grudzińskiej,
 • NN za grobem Małagowskich.

Jednocześnie w trakcie ostatnich prac archeologicznych w trakcie inwestycji miejskiej przy ul. Rawskiej w Skierniewicach Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic było źródłem informacji o historii tego miejsca.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”,  jesteśmy organizacją, która powstała i rozpoczęła działalność w 1994 roku. 

Postawione przed sobą cele realizujemy poprzez: Rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonej niepełnosprawnością, Edukację dzieci z niepełnosprawnością z upośledzeniem głębokim, Edukację rodziców dzieci z niepełnosprawnością, Aktywizację osób z niepełnosprawnością, Prowadzenie Centrum Wolontariatu, Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, Aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

W Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Skierniewicach, w placówce pół-stacjonarnej ciągłą opieką objemy opieką, terapią i rehabilitacją 51 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, obejmuje opieką 11 dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim. Dzieci te realizują u nas obowiązek szkolny. Jednocześnie prowadzimy z 16 dzieci zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Jesteśmy podmiotem leczniczym, prowadzimy NZOZ Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, w którym działają Ośrodek Rehabilitacji Dziennej i Poradnia Dzieci z Autyzmem Dziecięcym.

W ramach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizujemy  projekt pt. „ZAZ Balcerów” współfinansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. 

W ramach współpracy z Powiatem Skierniewickim, Gminą Godzianów i  Stowarzyszenie Hospicjum r realizujemy projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, 

W ramach działań promujących społeczeństwo obywatelskie prowadzimy Centrum Wolontariatu i Biuro Porad Obywatelskich

Jako Stowarzyszenie współpracujemy z naszą parafią – na czele z jej Proboszczem, księdzem prałatem Grzegorzem Gołębiem i jego współpracownikami – obchodząc wspólnie wydarzenia ważne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i dla parafii.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszego Stowarzyszenia było w 2006 roku nadanie imienia Jana Pawła II Ośrodkowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych, który prowadzimy w ramach naszych założeń. Ksiądz Prałat uczestniczył w uroczystości nadania imienia, mimo, że nie był wtedy naszym proboszczem.

W   życiu naszego Stowarzyszenia ważną rolę odgrywa liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Tego też dnia nasi podopieczni wraz z opiekunami i terapeutami przygotowują uroczystości nadające charakter temu dniu, zapaleniem znicza pod pomnikiem naszego Patrona, umiejscowionym przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej organizowanej przez Parafię św. Stanisława w Skierniewicach, odbywają się w naszej siedzibie Diecezjalne Warsztaty Muzyki Liturgicznej a nasi podopieczni i członkowie aktywnie uczestniczą we mszy świętej będącej jednocześnie zakończeniem Tygodnia i z zachwytem wysłuchują koncertu wieńczącego warsztaty.

Niejednokrotnie korzystamy z życzliwości księdza prałata Grzegorza Gołębia, który sprawuje msze święte w zamawianych przez nas intencjach.

Tradycją naszego Stowarzyszenia jest wspólne biesiadowanie podczas okolicznościowego spotkania opłatkowego przed Świętami Bożego Narodzenia. Tego też dnia z podopiecznymi kolędujemy, wystawiamy jasełka, składamy sobie życzenia przepełnione dobrocią, życzliwością i miłością, którego głównym prowadzącym jest ks. Proboszcz Grzegorz Gołąb.

Ksiądz Grzegorz nie odmawia nam pomocy, dzięki współpracy wielokrotnie mogliśmy parafianom pokazać prace plastyczne naszych podopiecznych i ich rodziców a osoby zainteresowane mogły je nabyć.

We współpracy z Prałatem prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczęło  akcję sprzątania grobów na cmentarzu przy parafii św Stanisława.

Jako Stowarzyszenie i osoby które do niego należą, jesteśmy niezmiernie wdzięczni ks. Proboszczowi za troskliwą opiekę duszpasterską, za włączanie nas w organizowane przez Parafię uroczystości, za wszelkie dobre słowo, za spontaniczne wizyty, a nade wszystko za cykliczne Msze święte, odprawiane w intencji naszego Stowarzyszenia, o Boże błogosławieństwo dla jego podopiecznych, ich rodziców i opiekunów oraz wszystkich pracowników.

Close Menu