Schola młodzieżowa „Cantare per Dio”

Zespół młodzieżowy Cantare per Dio powstał w 2008 roku w większości z osób, które wcześniej śpiewały w scholii  dziecięcej Pod Skrzydłami Anioła  i dzięki temu pomysłowi, nie musiały  rozstawać się ze śpiewem w kościele, tylko  go doskonalić w bardziej profesjonalny sposób. Zespół od samego początku śpiewa podczas niedzielnych mszy, a także występuje na koncertach czy też gościnnie  w innych parafiach. W ostatnich latach soliści zespołu jak i cały zespół brali udział w konkursach kolęd i jako soliści otrzymali kilka wyróżnień. W 2011 i 2012 roku Cantare Per Dio zdobył pierwsze miejsce podczas odbywających się w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach Wojewódzkich Spotkań Zespołów Wokalnych i Solistów „Hej, kolęda, kolęda” a także  zdobył II nagrodę w 2011 r. i nagrodę główną w 2014 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie. Zespół od samego początku prowadzi organista Andrzej Lange a w oprawie muzycznej pomagają mu gitarzyści Marek Kozłowski i Marek Jankiewicz. Na dzień dzisiejszy w scholi śpiewa 15 osób. Próby odbywają się w soboty. Staramy się na nich doskonalić swój warsztat wokalny, nie brakuje choćby krótkiej modlitwy, aby nasz śpiew podczas niedzielnej Eucharystii mogli wszyscy godnie przeżyć, wychwalając Stwórcę śpiewem na chwałę Bogu i ludziom. 

Opiekunem duchowym  scholi jest ks. proboszcz Grzegorz Gołąb.

Close Menu