Służba liturgiczna

Służba liturgiczna w naszej parafii dzieli się na ministrantów, lektorów, bielanki i asystę. Głównym naszym zadaniem jest pomoc kapłanom w sprawowaniu świętych obrzędów.

Ministranci i lektorzy – do tej posługi przygotowują się przez cotygodniowe spotkania. To tam poznają liturgię i rozważają w jaki sposób pełnić swoją służbę by pomagać innym w przeżywaniu Mszy świętej i modlitwie. Są organizowane konkursy z nagrodami, które mają zachęcić do udziału w nabożeństwach. Co roku przeżywają promocję nowych ministrantów w święta Bożego Narodzenia, którzy werbowani po wakacjach do tego wydarzenia przygotowują się jako kandydaci. Prowadzą również działalność poznawczą; byli w seminarium łowickim, w radiu „Plus”, na Misterium Męki Pańskiej, i sportową; organizują rozgrywki w piłce nożnej dla ministrantów z dekanatów skierniewickich. Aktualnie spotkania ministrantów i lektorów odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w salce obok kościoła, zaś spotkania dla kandydatów na ministrantów w każdą sobotę o godz. 10.00. Opiekunem służby liturgicznej jest ksiądz Andrzej Wacławiak.

Close Menu