Służba liturgiczna

Ministranci

Liturgiczna służba ołtarza w naszej parafii dzieli się ministrantów, lektorów, bielanki i asystę. Głównym ich zadaniem jest pomoc kapłanom w sprawowaniu świętych obrzędów. Ministranci i lektorzy do tej posługi przygotowują się poprzez cotygodniowe spotkania. Spotkania starszych ministrantów i lektorów odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w salce obok kościoła, zaś spotkania młodszych ministrantów i kandydatów na ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00. W czasie tych wspólnych spotkań poznajemy liturgię i rozważamy, w jaki sposób pełnić swoją służbę, by pomagać innym w przeżywaniu Mszy świętej i modlitwie. Opiekunem ministrantów jest ks. Piotr.

Lektorzy

Zadaniem grupy lektorów jest odczytywanie i przedkładanie Słowa Bożego zebranym wiernym. Świadomość tego zadania pociąga za sobą wysiłek przygotowania liturgii Słowa. Przez spotkania formacyjne w ciągu roku lektorzy uczą się jak najlepszego przeżywania Mszy św. Wielu z nich to młodzieńcy, którzy studiują i pracują, a w miarę możliwości wspierają Księży obecnością i pomocą. Spotkania starszych ministrantów i lektorów odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w salce obok kościoła. Opiekunem lektorów jest ks. Piotr.

Close Menu