UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 listopada 2021 roku

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją; Przyjdź królestwo Twoje!

1 w tym tygodniu; jutro wspomnienie świętej Cecylii dziewicy i męczennicy a w środę wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lanc i Towarzyszy z Wietnamu- zapraszamy na msze o 7 i 18;

2 zapraszamy młodzież klas VIII przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkania formacyjne, zaczynamy mszą o 18 i po mszy spotkanie; a w czwartek o 19 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci komunijnych-przychodzi jeden rodzic bez dzieci.

3 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych dziękuje za włączenie się naszej wspólnoty projekt żłobka Muszelka, zebrano prawie 2000 płn.

4 w piątek zapraszamy na msze o 18 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach tegorocznych.

5 dziś kwestuje nasza Caritas, zachęcamy do lektury prasy katolickiej, mamy kalendarze na rok 2022 i ewangeliarze.

6 za tydzień pierwsza niedziela adwentu i nasze rekolekcje, poprowadzi je ksiądz Andrei Keulich z Białorusi

Close Menu