VI niedziela zwykła 16 luty 2020 roku

1 w tym tgodniu w sobotę święto Katedry św. Piotra Apostoła, w tym dniu wspominamy też I rocznicę śmierci Biskupa Alojzego Orszulika.
2 w dniu 15 marca będziemy przeżywali Kanonicną Wizytację Biskupa Ordynariusza, proszę aby wszystkie grupy i zespoły parafialne przekazały swoje sprawozdania do zakrystii lub do kancelarii. Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi” (PG 46). Zewnętrzna oprawa uroczystości wizytacyjnej powinna odznaczać się religijnym charakterem, estetyką i umiarem.
3 zachęcamy do lektury prasy katolickiej,dziś kwestuje nasza Caritas; za tydzień w sobotę XVII Karnawałowy Bal Bezalkoholowy.
4 prosimy o zapisy na pielgrzymkę po krajach bałtyckich i Rosji i wpłacanie zaliczki.

Close Menu