Wielki Piątek – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”. Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z tradycją Kościół w ten dzień nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem Liturgii Męki Pańskiej jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Krzyż, który czcimy, nie jest dla nas wyłącznie znakiem cierpienia i poniżenia, przede wszystkim jest znakiem nadziei ostatecznego zwycięstwa Jezusa. Adorację Krzyża poprzedza liturgia słowa, w której słuchamy opisu Męki Pańskiej i uczestniczymy w ten sposób w wydarzeniu Golgoty. Na zakończenie liturgii słowa szczególnie uroczyście prosimy Boga w modlitwie powszechnej o zbawienie całego świata.
W dniu dzisiejszym, choć nie sprawujemy Eucharystii, przyjmujemy Komunię świętą, prawdziwe Ciało naszego Pana, które zostało wydane za nasze grzechy.
Ostatnim aktem liturgicznym jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu, gdzie będzie adorowany do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, do świętej nocy Zmartwychwstania.
Close Menu