Wniebowstąpienie Pańskie Niedziela 16 maja 2021 rok

1Jezus umarł, wstał z martwych i został wzięty do nieba. W obecności uczniów uniósł się w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu. I tak jak został wzięty do nieba, tak samo powróci pewnego dnia, a o dniu owym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. W Nim mamy pełnię Bożą. On jest Panem, który zasiadł po prawicy Boga i zawsze wstawia się za nami, współdziała z nami i potwierdza Ewangelię znakami i cudami, które towarzyszą jej głoszeniu.

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką.

2 we wtorek zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem młodzież z kl VIII do kościoła na 18 i po mszy spotkanie.

3 prosimy o zapisywanie się na pielgrzymkę do Grecji -5-13 sierpień i na pielgrzymkę rowerową do Świętego Józefa do Kalisza 4-6 czerwca -spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów rowerowych 25 maja o 18.30 w kościele.

4 dziś kwestuje parafialna grupa Caritas, zachęcamy do lektury prasy katolickiej, są wolne intencje w czerwcu i następnych miesiącach, zachęcamy do warsztatu 12 kroków wreszcie żyć. 

Close Menu