XXX niedziela zwykła 25 października 2020 roku

1 w środę święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza zapraszamy na msze i 7 i 18; w piątek o 18 msza wypominkowa.

2 przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych; msze w kościele będą o 7,9,10.30,12,13 i 18

13 msza w kościele za zmarłych polecanych w wypominkach i pochowanych na cmentarzu miejskim. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych w wypominkach i zamawianych intencjach mszalnych, możliwość objęcia zmarłych Odpustem Zupełnym obowiązuje przez cały listopad. W dniu 2 listopada msze o 7 i 18 -ta połączona z modlitwami za zmarłych pochowanych na cmentarzu przy kościele. 

3 przypominamy o udzielonym nam przez Ojca Świętego Franciszka Odpustu Zupełnego z racji jubileuszu 300-lecia, zachęcamy do lektury Dekretu i pielgrzymowania do naszego sanktuarium.

4 udzieleniem sakramentu bierzmowania Biskup Wojciech zakończył czas wizytacji kanonicznej w naszej parafii, dziękujemy Biskupowi Andrzejowi i Biskupowi Wojciechowi za modlitwę, obecność i błogosławieństwo; dziękujemy księżą prałatom Józefowi i Stanisławowi, księdzu Piotrowi, panu Mirosławowi, panu Andrzejowi, pani Annie, pani Marzenie i Małgorzacie; wszystkim grupom i liderom, Wdowom Konsekrowanym, pani Teresie i wszystkim zaangażowanym, dzieciom, młodzieży i dorosłym, całej rodzinie parafialnej za obecność i budowanie na codzień swoją modlitwą i świadectwem wspólnotę parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach. Sprawozdania już są umieszczone na stronie www.swietystanislaw.pl i niebawem znajdzie się tam całość dokumentacji i zdjęć. 

5 z racji nowych ograniczeń w najbliższym tygodniu w kościele będą sprawowane msze tylko o 7 i 18, msze zamówione na 17.30 będą sprawowane przez księży prałatów w ich domowych kaplicach, tak samo będzie z mszami w koncelebrze, dokładny rozkład mszy jest wywieszony w gablocie i na stronach www.swietystanislaw.pl ; nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu będą o 17.30.

6 zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

7 w listopadzie będziemy zapisywać kandydatów z klas VIII do sakramentu bierzmowania w tym celu zapraszamy rodziców tych kandydatów do odwiedzenia kancelarii parafialnej w poniedziałek lub w środę w godzinach 10-11 i 16-17.30 przez cały listopad i tylko ten miesiąc.

Close Menu