Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy służy nieprzerwanie Ruchowi Światło Życie Diecezji Łowickiej od 2007 roku. Opiekunem duchowym jest ks. Kanonik Stanisław Dusiło. Miejscem spotkań jest  Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Skierniewicach.

Obecnie diakonia liczy 19 osób należących do Domowego Kościoła. Osoby te pochodzą z różnych parafii: Lubani, Międzyborowa, Skierniewic, Spały, Żyrardowa.

Do Diakonii Modlitwy (rok formacyjny 2019/2020) należą:

– Beata i Kazimierz Perek z parafii Lubania,

– Maria i Andrzej Borowscy z parafii Spała,

– Zofia i Antoni Kęsy z parafii Spała

– Ewa i Józef Olszewscy z parafii Międzyborów,

– Bogusława Szymko z parafii Międzyborów,

– Danuta i Tadeusz Gajek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa „Widok” Skierniewice,

– Teresa i Stanisław Kaba z parafii Św. Jakuba Skierniewice,

– Stefania i Zbigniew Kuran z Żyrardowa,

– Halina i Jan Osińscy z Żyrardowa,

– Barbara i Józef Wójcik z Żyrardowa.

W ciągu roku formacyjnego spotykamy się kilka razy. Spotkanie rozpoczynamy eucharystią o godz. 18. Po mszy  jest adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa w intencjach Ruchu Światło Życie. Jest to też czas na  osobistą relację z Panem Jezusem – Namiot Spotkania i powierzenie Panu Bogu spraw osobistych. To na modlitwie możemy Bogu powiedzieć o wszystkich naszych problemach i kłopotach, to na modlitwie możemy powierzyć Mu swoje życie, to z modlitwy możemy czerpać naszą radość, to dzięki modlitwie możemy otrzymać moc Ducha Świętego, Jego owoce i dary. 

Podczas spotkania modlimy się także o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i przez jego wstawiennictwo wypraszamy potrzebne łaski.

Ks. Stanisław podczas rozważań i konferencji przybliża nam  prawdy wiary.

Tematem ostatnich spotkań były zagadnienia dotyczące trzeciej Osoby Boskiej – Ducha Świętego i Darów, którymi Duch Święty nas obdarza.

Po części modlitewnej i formacyjnej spotykamy się w „salce na piętrze” przy kościele. Jest to czas poświęcony na dzielenie się życiem i ostatnimi wydarzeniami związanymi z Ruchem Światło Życie w naszej diecezji a także wydarzeniami, które mają miejsce w naszych parafiach.

W grafik spotkań Diakonii Modlitwy w ciągu roku formacyjnego wpisane są również: Dni Wspólnoty – przedwakacyjny w miesiącu czerwcu i powakacyjny w miesiącu wrześniu oraz Spotkanie Opłatkowe w Łowickim Seminarium Duchownym w Łowiczu, w miesiącu styczniu, podczas których tworzymy jedną wielką wspólnotę modlitewną całego Ruchu Światło Życie Diecezji Łowickiej.

Nasze działania nie kończą się na spotkaniu Diakonii Modlitwy. Członkowie diakonii modlą się codziennie modlitwą różańcową w następujących intencjach: o pokój na świecie, o jedność chrześcijan i za chrześcijan prześladowanych za wiarę, za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, seminarzystów, o nowe i święte powołania do służby w Kościele, za wszystkie wspólnoty i ruchy kościelne, za Ruch Światło Życie, o jego rozwój, podejmowane inicjatywy i dzieła, za Moderatorów i wszystkich odpowiedzialnych,za Oazy Dzieci Bożych,za Oazy Młodzieżowe, za Kręgi Domowego Kościoła, o dzieło powstawania nowych Kręgów DK i umacnianie już tych istniejących. 

Z posługi modlitewnej Diakonii Modlitwy mogą korzystać również osoby, które nie są związane z Ruchem Światło Życie. Wystarczy wejść na stronę internetową Domowego Kościoła Diecezji Łowickiej i można wpisać swoją intencję modlitewną, w której członkowie diakonii mają się modlić. W nagłych potrzebach rozsyłamy też  prośby o modlitwę drogą SMS.

Modlitwa wstawiennicza nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi Boga.

Kierujemy się słowami Pana Jezusa  ” Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19). 

Ilość składanych próśb  świadczy o wielkiej potrzebie modlitwy.

Poprzez służbę w Diakonii Modlitwy wypełniamy  przykazanie miłości  bliźniego. Dlatego też nigdy nie może zabraknąć modlitwy.

Close Menu