Diakonia Modlitwy Ruchu Światło – Życie

Diakonia Modlitwy służy nieprzerwanie Ruchowi Światło – Życie Diecezji Łowickiej od 2007 roku. Opiekunem duchowym jest ks. kan. Stanisław Dusiło. Diakonia spotyka się w naszej parafii.

Obecnie diakonia liczy 19 osób należących do Domowego Kościoła. Osoby te pochodzą z różnych parafii: Lubani, Międzyborowa, Skierniewic, Spały, Żyrardowa.

W ciągu roku formacyjnego grupa spotyka się kilka razy. Spotkanie rozpoczyna się Eucharystią o godz. 18. Po mszy jest adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa w intencjach Ruchu Światło – Życie. Jest to też czas na  osobistą relację z Panem Jezusem – tzw. Namiot Spotkania i powierzenie Panu Bogu spraw osobistych. To na modlitwie możemy Bogu powiedzieć o wszystkich naszych problemach i kłopotach, na modlitwie możemy powierzyć Mu swoje życie, z modlitwy możemy czerpać naszą radość, dzięki modlitwie możemy otrzymać moc Ducha Świętego, Jego owoce i dary. 

Podczas spotkania modlimy się także o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i przez jego wstawiennictwo wypraszamy potrzebne łaski.

Ks. Stanisław podczas rozważań i konferencji przybliża nam  prawdy wiary.

Po części modlitewnej i formacyjnej spotykamy się w „salce na piętrze” przy kościele. Jest to czas poświęcony na dzielenie się życiem i ostatnimi wydarzeniami związanymi z Ruchem Światło – Życie w naszej diecezji a także wydarzeniami, które mają miejsce w naszych parafiach.

W grafik spotkań Diakonii Modlitwy w ciągu roku formacyjnego wpisane są również: Dni Wspólnoty – przedwakacyjny w miesiącu czerwcu i powakacyjny we wrześniu oraz Spotkanie Opłatkowe w Seminarium Duchownym w Łowiczu, w styczniu, podczas których tworzymy jedną wielką wspólnotę modlitewną całego Ruchu – Światło Życie Diecezji Łowickiej.

Nasze działania nie kończą się na spotkaniu Diakonii Modlitwy. Członkowie diakonii modlą się codziennie na różańcu o pokój na świecie, o jedność chrześcijan i za chrześcijan prześladowanych za wiarę, za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, seminarzystów, o nowe i święte powołania do służby w Kościele, za wszystkie wspólnoty i ruchy kościelne, za Ruch Światło-Życie, o jego rozwój, podejmowane inicjatywy i dzieła, za Moderatorów i wszystkich odpowiedzialnych, za Oazy Dzieci Bożych, za Oazy Młodzieżowe, za Kręgi Domowego Kościoła, o dzieło powstawania nowych Kręgów DK i umacnianie już tych istniejących. 

Z posługi modlitewnej Diakonii Modlitwy mogą korzystać również osoby, które nie są związane z Ruchem Światło – Życie. Wystarczy wejść na stronę internetową Domowego Kościoła Diecezji Łowickiej i można wpisać swoją intencję modlitewną, w której członkowie diakonii mają się modlić. W nagłych potrzebach rozsyłamy też  prośby o modlitwę drogą SMS.

Modlitwa wstawiennicza nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi Boga.

Kierujemy się słowami Pana Jezusa  ” Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19). 

Ilość składanych próśb  świadczy o wielkiej potrzebie modlitwy.

Poprzez służbę w Diakonii Modlitwy wypełniamy  przykazanie miłości  bliźniego. Dlatego też nigdy nie może zabraknąć modlitwy.

Close Menu