Zespół katechetyczny

Zespół katechetyczny pracujący w naszej parafii to dwóch księży i 9 katechetów świeckich. Katechizujemy w 3 szkołach podstawowych a także w 2 przedszkolach.

Zgodnie z przyjętymi na początku każdego roku szkolnego ustaleniami, spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach katechetycznych o charakterze formacyjnym, a także integracyjnym. Omawiamy wtedy najważniejsze zagadnienia dotyczące nauczania religii, bieżące sprawy z codziennej pracy, jak również uczestniczymy w formacji katechetycznej. Na każdym spotkaniu, Ksiądz proboszcz, przedstawia nam bieżące wydarzenia z życia Kościoła i parafii, które powinniśmy omówić na lekcjach religii z dziećmi i młodzieżą.

Formacja katechetyczna naszego zespołu to również spotkania o charakterze rekolekcyjnym. Jednodniowe wyjazdy są okazją do wspólnej modlitwy, refleksji z codziennej pracy, jak również indywidualnych rozmów, pozwalają one stworzyć rodzinną atmosferę wśród nas.

Wszystkie te spotkania, wyjazdy, w których uczestniczymy stanowią wielką wartość w niełatwej pracy katechetycznej.

Close Menu