Zespół katechetyczny

Zespół katechetyczny pracujący w naszej parafii to dwóch księży i 8 katechetów świeckich. Katechizujemy w 4 szkołach podstawowych a także w 2 przedszkolach.

Zgodnie z przyjętymi na początku każdego roku szkolnego ustaleniami, zespół spotyka się raz w miesiącu na spotkaniach katechetycznych o charakterze formacyjnym, a także integracyjnym. Omawiają wtedy najważniejsze zagadnienia dotyczące nauczania religii, bieżące sprawy z codziennej pracy, jak również uczestniczą w formacji katechetycznej. Na każdym spotkaniu, Ksiądz proboszcz, przedstawia bieżące wydarzenia z życia Kościoła i parafii, które powinny być omówione na lekcjach religii z dziećmi i młodzieżą.

Formacja katechetyczna naszego zespołu to również spotkania o charakterze rekolekcyjnym. Jednodniowe wyjazdy są okazją do wspólnej modlitwy, refleksji z codziennej pracy, a także indywidualnych rozmów, pozwalają one stworzyć rodzinną atmosferę.

Wszystkie te spotkania, wyjazdy, stanowią wielką wartość w niełatwej pracy katechetycznej.

Close Menu