Lectio Divina

Grupa lectio divina działa w parafii od roku 2015. Spotyka się ona raz w miesiącu, aby czytać i medytować Słowo Boże, dzielić się nim i wspólnie modlić. Rozważany jest zwykle tekst Ewangelii z nadchodzącej niedzieli. Spotkania organizowane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Grzegorz Gołąb. 

Close Menu