Lectio Divina

Grupa lectio divina działa w parafii św. Stanisława BM od roku 2015. Spotyka się ona raz w miesiącu, aby czytać i medytować Słowo Boże oraz dzielić się nim i wspólnie modlić. Rozważany jest zwykle tekst Ewangelii z nadchodzącej niedzieli. Spotkania organizowane są raz w miesiącu, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Opiekunem grupy jest ksiądz Proboszcz Grzegorz Gołąb. 

Close Menu