WSPÓLNOTY

Wieczernik

Początki comiesięcznych spotkań w ramach wydarzenia nazywanego „WIECZERNIK” sięgają roku 2012, który to za sprawą papieża Benedykta XVI został ogłoszony ROKIEM WIARY.  Ks. proboszcz Grzegorz

zobacz »

Wspólnota wdów konsekrowanych

Począwszy od czasów apostolskich wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Jemu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha podejmują za

zobacz »

Lectio Divina

Grupa lectio divina działa w parafii od roku 2015. Spotyka się ona raz w miesiącu, aby czytać i medytować Słowo Boże, dzielić się nim i

zobacz »
Close Menu