Kręgi Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Ruch M.B.T.P. powstał w naszej parafii 8 listopada 2009 roku. Matka Boża wędruje i odwiedza 160 rodzin na miesiąc. Członkinie ruchu spotykają się 18 dnia każdego miesiąca, w kościele z kapliczkami M.B.T.P, aby odnowić przymierze i podziękować za łaski, jakie otrzymujemy. Obecnie w naszej parafii jest 10 kręgów. W 2019 roku w rocznicę założenia pierwszego kręgu i w związku z podziękowaniem Maryi, że jest w naszych domach, uczy nas kochać i miłować bliźniego, namalowaliśmy obraz M.B.T.P., który w dniu koronacji naszych kapliczek 18 grudnia został poświęcony i zawieszony w naszym kościele. Maryja, która przychodzi do naszych domów, uczy nas w obliczu różnych trudnych sytuacji pytać Ojca w niebie nie dlaczego to się stało, lecz w jakim celu.

Close Menu