Kręgi Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Ruch M.B.T.P. powstał w/n parafii 8 listopada 2009 roku. Matka Boża wędruje i odwiedza 160 rodzin na miesiąc. Członkinie ruchu spotykają się każdego miesiąca, 18 dnia w kościele z kapliczkami M.B.T.P, aby odnowić przymierze i podziękować za łaski, jakie otrzymujemy. W tym roku, w miesiącu marcu,  na corocznym czuwaniu, na Jasnej Górze nasze kręgi reprezentowały 42 osoby. Od marca do listopada przygotowywaliśmy nowenny do M.B.T.P., koronacji naszych kapliczek. Obecnie w naszej parafii jest 10 kręgów. 12.10 2019 r. odbyliśmy pielgrzymkę 20 osób do sanktuarium M.B.T.P. do Otwocka, aby podziękować jej za opiekę i prowadzenie naszych Rodzin i umacnianie w wierze.  W tym roku przypadła pierwsza rocznica jak założyliśmy pierwszy krąg i w związku z podziękowaniem Maryi, że jest w naszych domach i zadomawia się i uczy nas kochać i miłować bliźniego, namalowaliśmy obraz M.B.T.P., który w dniu koronacji naszych kapliczek 18.12.2019 r. został poświęcony i zawieszony w naszym kościele. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą sprawowaną przez ks. Marcina Moksa i ks. proboszcza, na którą w podziękowaniu za 10 lat kręgów w darach przynieśliśmy chleb i wino, świece, kosz owoców i kwiaty. Po Mszy św. odbyła się, którą siostra koordynatorka z Otwocka rozpoczęła konferencją. Maryja, która przychodzi do naszych domów, uczy nas w obliczu różnych trudnych sytuacji pytać Ojca w niebie nie dlaczego to się stało, lecz w jakim celu, po co.

Close Menu