Wieczernik

Początki comiesięcznych spotkań w ramach wydarzenia nazywanego „WIECZERNIK” sięgają roku 2012, który to za sprawą papieża Benedykta XVI został ogłoszony ROKIEM WIARY. 

Ks. proboszcz Grzegorz Gołąb wyszedł z inicjatywą mającą na celu podjecie w parafii postulatów, które niósł ze sobą ROK WIARY. Zwrócił się do dwóch parafian zaangażowanych w posługę w parafii, członków Odnowy w Duchu Świętym – Marka Jankiewicza oraz Marka Kozłowskiego. Wspólnie przygotowano i poprowadzono pierwsze spotkanie rozpoczynające ROK WIARY. Zespołowi prowadzącemu towarzyszyła schola młodzieżowa „CANTARE PER DIO” pod kierunkiem organisty – Andrzeja Lange, która pełniła podczas sprawowanej mszy św. i następującej po niej dalszej modlitwie, posługę muzyczną. 

Przez pierwszy rok inicjatywy, spotkania w ramach „WIECZERNIKA”, odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w godzinach 18:00 – 20:00. Od kolejnego roku, zmieniono termin i godzinę spotkań. Odbywają się one do chwili obecnej w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 19:00 – 21:00.

Na przestrzeni czasu Zespół przygotowujący i prowadzący spotkania powiększył się o dwie osoby. Do grona dołączyli: Kamil Zwierz, posługujący w parafii – członek KOŚCIOŁA DOMOWEGO oraz Teresa Bryszewska ze Wspólnoty „Apostoł”. Zespół spotyka się raz w miesiącu na plebanii, by przygotować parafialny „Wieczernik”. W czasie tych roboczych spotkań członkowie zespołu wspólnie się modlą, wsłuchują w Słowo Boże, dzielą refleksjami. Jest to swoiste spotkanie w małej grupie, zebranej wokół Pana. 

Niezwykle cennym doświadczeniem zespołu jest wspólnota mocno osadzona w życiu Kościoła oraz braterstwo w Chrystusie ubogacające wszystkich różnorodnością powołań życiowych, przynależności do ruchów kościelnych, a także charyzmatów. 

Każdy sobotni „WIECZERNIK” jest przez Zespół na bieżąco podsumowany, by ucieszyć się tym, co czyni pośród nas Pan i wyciągnąć wnioski, co do przyszłości. 

„WIECZERNIK” wpisał się na stałe w rytm życia parafii. Uczestniczy w nim zazwyczaj ok. 30 osób. Są to w dużej mierze osoby na stałe związane z Wydarzeniem.

Od 2018 roku posługę muzyczną w ramach „WIECZERNIKA” pełni  grupa muzyczna „Good Band”. 

Każde spotkanie w parafialnym „WIECZERNIKU” wygląda podobnie. Na początku następuje przywitanie i zawiązanie wspólnoty. Następnie przedstawiana jest tematyka i przebieg spotkania. W dalszej kolejności zebrani wołają pieśnią, modlitwą spontaniczną do Ducha Świętego. Później, wyznaczona osoba z zespołu prowadzącego wygłasza krótką konferencję związaną z główną myślą spotkania. Po tym następuje wspólna, prowadzona przez zespół modlitwa będąca odpowiedzią na usłyszane słowo. 

 Centrum spotkania stanowi „Eucharystia”, w czasie której kapłan głosi homilię, przekazując zebranym te myśli, które zostały zebrane przez Zespół w czasie spotkania przygotowującego „WIECZERNIK”, będące owocem medytacji Słowa Bożego, które Kościół przeznaczył na ten dzień. Msza święta sprawowana jest już jako niedzielna Eucharystia.

Po komunii św. ma miejsce przedłużone dziękczynienie, które prowadzi ksiądz. 

Całość Wydarzenia kończy indywidualne błogosławieństwo kapłańskie z nałożeniem rąk.

Close Menu