Koła Żywego Różańca

W naszej parafii jest 5 kółek Żywego Różańca. Są one zatwierdzone Dekretem Apostolstwa Różańcowego z Jasnej Góry.

Siostry i bracia należący do wspólnoty Maryjnej odmawiają gorliwie przydzielone im tajemnice różańca świętego. Spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, po Mszy świętej o godzinie 13.00 odprawianej w intencjach Kółek Różańcowych. Spotkaniom przewodniczy ksiądz Proboszcz Grzegorz Gołąb, który jest opiekunem Kółek Różańcowych. Panie należące do Żywego Różańca biorą udział w rekolekcjach rodzin różańcowych na Jasnej Górze. Pomagają również materialnie naszej parafii.

Koło Żywego Różańca im. Matki Bożej Licheńskiej

Kółko różańcowe istnieje przy parafii św. Stanisława B.M. od 1960 r.

Funkcję zelatorki pełni Zofia Trębska od 2017 roku.

Kółko różańcowe liczyło 20 osób. W ostatnim czasie dużo członkiń odeszło do Pana, dlatego delatora szuka nowych członkiń i może niebawem kółko będzie znowu liczyło 20 osób. Do tego czasu zelatorka odmawia za te osoby ich tajemnice.

Mamy w ciągu roku dwie Msze Święte w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 18:00. Uczestniczmy w adoracji, czterdziestogodzinnym nabożeństwie oraz w Triduum Paschalnym. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała w czwartek ubieramy ołtarz.

Modlimy się za Ojca Świętego, kapłanów, ojczyznę, parafię, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego, za dzieci opuszczone przez rodziców, za nieuleczalnie chorych, za osoby zmarłe z Kółka i z naszych rodzin.

Spotkanie z księdzem opiekunem mamy w drugie soboty miesiąca o godzinie 17:30.

Koło Żywego Różańca p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe

W miesiącach lutym, lipcu, listopadzie, w I sobotę miesiąca, o g. 18 mamy za nasze Kółko Mszę Świętą.

W I sobotę miesiąca spotykamy się z księdzem o g. 17:30 w bibliotece parafialnej.

Kółko nasze należy do rodziny różańcowej na Jasnej Górze.

Na początku października organizujemy pielgrzymkę na Jasną Górę, uczestniczymy tam we Mszy Świętej i krótkiej katechezie.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę mamy adorację przy Grobie Pana Jezusa.

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała nasze Kółko ubiera ołtarz przy ul. Tuwima. Nasze spotkanie mamy raz w miesiącu, w ostatnią niedzielę o g. 15 u siostry Zuzi. Na Różańcu modlimy się w następujących intencjach: za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, za Kościół, szczególnie o nawrócenie grzeszników, pokój między narodami, w naszej Ojczyźnie i za nasze rodziny.

Koło Żywego Różańca Matki Bożej Częstochowskiej

Koło różańcowe p.w. M.B. Częstochowskiej przy parafii św. Stanisława B.M. w Skierniewicach powstało w 1980 roku. Zelatorką Koła jest obecnie Janina Zasowska.

W kolejnych miesiącach roku modlimy się w następujących intencjach:

 1. Za Kościół święty, w intencjach papieża, za kapłanów i osoby konsekrowane
 2. O światło Ducha Świętego dla rządzących państwami
 3. O kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki, beatyfikację kard. Augusta Hlonda i ks. Franciszka Blachnickiego
 4. O Boże błogosławieństwo dla rodzin
 5. O pokój na świecie i oddalenie klęsk żywiołowych
 6. Za dzieci opuszczone przez rodziców, chore i niepełnosprawne
 7. O dobre plony, aby nikt nie cierpiał i nie umierał z głodu
 8. Za osoby uzależnione i ich rodziny
 9. O święte powołania kapłańskie, zakonne i do życia konsekrowanego
 10. O rozszerzanie modlitwy różańcowej w rodzinach
 11. Za zmarłych z naszego Koła Różańcowego i za dusze w czyśćcu cierpiące
 12. Za ruchy i stowarzyszenia broniące praw dzieci nienarodzonych

Tajemnice zmieniamy w pierwszym dniu każdego miesiąca.

Przed parafialnym odpustem oraz w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę uczestniczymy w dwugodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała przygotowujemy jeden z ołtarzy.

W drugą sobotę marca i sierpnia uczestniczymy we Mszy Świętej sprawowanej w intencji osób modlących się w naszym Różańcowym Kole

Koło różańcowe Caritas

W naszej parafialnej Caritas od przeszło siedemnastu lat istnieje wspólnota codziennego, porannego Różańca świętego. Jest dla nas wielką radością, że możemy po Mszy Świętej modlić się razem przed Panem Jezusem obecnym w tabernakulum naszego kościoła, dzięki życzliwości Księdza Proboszcza. Zawierzamy Bogu przez Maryję sprawy naszej parafii i Kościoła Powszechnego, naszej Ojczyzny i całego świata, a także nasze osobiste. Każdą dziesiątkę Różańca prowadzi inna osoba, przed każdą tajemnicą jest czytane rozważanie. Korzystamy min. z rozważań zawartych w miesięczniku „Różaniec” wydawanym przez Siostry Loretanki. W tej modlitwie uczestniczy około dwudziestu osób.

Modlimy się przede wszystkim w odpowiedzi na wezwania samej Maryi. Matka Boża „wypowiedziała swe matczyne zaproszenie do codziennego i pobożnego odmawiania Różańca świętego” poucza św. Jan Paweł II. Uczyniła to najpierw Lourdes, a potem w Gietrzwałdzie i Fatimie. W Fatimie św. Jan Paweł II powiedział: „Różaniec słusznie określa się mianem modlitwy Maryi, modlitwy, w której czuje się ona w szczególny sposób z nami zjednoczona. Ona sama modli się z nami…”

Jesteśmy zasłuchani w słowa św. Jana Pawła II, który zachęcał nas do coraz gorliwszej modlitwy różańcowej. „Takie to proste, ale nie łatwe”, bowiem recytowaniu modlitw towarzyszyć ma kontemplacja tajemnic zbawczych, prowadząca do zjednoczenie z Maryją i Jezusem Chrystusem w życiu codziennym.

Parafialna Caritas ma „swoją” Mszę Świętą w pierwsze piątki miesiąca, jest to Msza Święta o Bożym Miłosierdziu. Rozpoczynamy o godz. 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia i adorujemy Pana Jezusa do czasu wieczornej Mszy Świętej.

Róże różańcowe rodziców modlących się za swoje dzieci

W naszej parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika istnieje i  działa aktualnie 17 Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje dzieci. Pierwsze róże powstały w 2004 roku. Opiekunem   duchowym naszych róż jest ksiądz proboszcz Grzegorz Gołąb, a od niedawna także ksiądz Piotr Rudnicki, wikariusz naszej parafii.

  Każda róża ma swojego własnego, szczególnego patrona, składa się z 20 osób, w tym zelatora, osoby odpowiedzialnej za całą różę i jej członków. Każdy z modlących się otrzymuje specjalny modlitewnik zawierający intencje oraz krótkie  rozważania do każdej tajemnicy różańcowej. Poniżej wykaz wszystkich róż i ich patronów:

 1. Róża p.w. św. siostry Faustyny 
 2. Róża p.w. bł. Marceliny Darowskiej 
 3. Róża p.w. św. Katarzyny ze Sieny 
 4. Róża p.w. św. Rity 
 5. Róża p.w. św. Jana Marii Vianneya 
 6. Róża p.w. SB Marty Robin 
 7. Róża p.w. bł. o. Honorata Koźmińskiego 
 8. Róża p.w. SB ks.Franciszka Blachnickiego 
 9. Róża p.w. św. Jana Pawła II 
 10. Róża p.w. SB Pauliny Jaricot 
 11. Róża p.w. św. Ireneusza z Lyonu 
 12. Róża p.w. SB Marty Robin 
 13. Róża p.w. bł. Celiny Borzęckiej 
 14. Róża p.w. św. Joanny Beretty Molla 
 15. Róża p.w. św. Moniki 
 16. Róża p.w. św. Marcina de Porres 
 17. Róża p.w. św. Teresy z Lisieux 

  W każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana jest Msza Święta w intencji rodziców modlących sie za swoje dzieci oraz ich rodzin. Msza ta jest poprzedzona Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której również polecani są  modlący się rodzice.

Po Mszy dla członków róż odbywa sie jeszcze spotkanie formacyjno – modlitewne – jest to konferencja, prowadzona przez opiekuna duchowego róż, aktualnie księdza Piotra Rudnickiego.

Close Menu