Kręgi Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Domowy Kościół przyjmuje założenie, że wzorem jest rodzina i małżeństwo oparte na miłości osobowej i sakramentalnej małżonków i na szacunku do tajemnicy życia i płodności.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami.

W naszej parafii istnieją 3 kręgi DK. Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie się wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, pełniącego funkcję doradcy duchowego. Księżmi opiekunami kręgów w naszej parafii są ks. Proboszcz Grzegorz Gołąb oraz ks. Andrzej Wacławiak.

Małżeństwa tworzące kręgi chętnie i z radością podejmują wszelkie zadania i służbę w parafii.

Pragniemy tworzyć wspólnoty rodzinne, będące wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym oraz uczenia się miłości.

Close Menu