Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR – ognisko wielkiej miłości małżeńskiej

Data założenia: 23 września 2012 r. 

Błogosławieństwo  Księdza Biskupa Łowickiego, Andrzeja Franciszka Dziuby,  z dn. 27.06.2013 r.

Opiekun duchowy Ogniska oraz diecezjalny referent wspólnoty: Ks. Grzegorz Gołąb.

Lider Ogniska:  Ewa Mikulska.

Cel: Celem Wspólnoty jest ratowanie małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys, czyli pomoc małżeństwu i rodzinie w kryzysie.  

Charyzmat wspólnoty: Charyzmat WTM SYCHAR streszcza się w zdaniu: każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. 

Członkowie  WTM SYCHAR dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys, wierząc, że współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy Sakramentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – sakramentalne przymierze małżonków z  Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament Małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej wskazującą drogę świętości. 

Członkowie: Członkami WTM SYCHAR są małżonkowie sakramentalni:

 • opuszczeni, porzuceni, w trakcie spraw rozwodowych wytoczonych przez współmałżonka, 
 • ci, którzy najpierw w jakiś sposób sami opuścili współmałżonka (zdrada, ucieczka w pracę itd.), który zareagował na opuszczenie pozwem rozwodowym, co spowodowało u opuszczającego otrzeźwienie i chęć odbudowy małżeństwa,
 • osoby, które odseparowały się od małżonka, ponieważ wszystkie inne sposoby ratowania małżeństwa zawiodły, 
 • osoby, które uwikłały się w związek niesakramentalny i chcą teraz powrócić do sakramentalnego współmałżonka. 
 • pary małżeńskie: przed kryzysem (które chcą uniknąć błędów), w trakcie kryzysu albo po kryzysie.
 • Wdowy, wdowcy: osoby,  które wstąpiły do Wspólnoty będąc w związku małżeńskim, i tu zastała ich śmierć współmałżonka; chcą jednak dalej trwać we Wspólnocie, oddawać to, co otrzymali i świadczyć o dochowaniu wierności aż do śmierci.

Terminy spotkań

 • każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: spotkanie  formacyjne (warsztaty biblijne) w ramach Ruchu Wiernych Serc,  
 • każdy trzeci poniedziałek miesiąca: omawianie tematów dotyczących z wiary, sakramentu małżeństwa i budowania relacji w rodzinie –  na podstawie Pisma Świętego i różnych publikacji, dzielenie się refleksjami. 
 • każdy pierwszy czwartek miesiąca – uczestniczenie – razem i ze wspólnotą parafialną św. Stanisława  – w modlitwie za rodziny, tzw. „Godzinie Świętej”, prowadzoną przez wspólnotę Betania.

Każde spotkaniem rozpoczyna się od Mszy  św. W spotkaniach uczestniczy opiekun duchowy ogniska. 

Spotkania mają charakter otwarty (oprócz spotkań formacyjnych). Obecnie w spotkaniach uczestniczy kilkanaście osób. 

Spotkania kończymy modlitwą „O odrodzenie małżeństwa”.  

Inne formy działalności    

 • składanie świadectw w parafiach  diecezji z jednoczesnym rozprowadzaniem publikacji WTM SYCHAR  o tematyce małżeńskiej (broszury, książki, ulotki), 
 • informowanie o działalności wspólnoty na terenie diecezji z jednoczesnym rozprowadzaniem publikacji i ulotek – m.in. wśród  doradców rodzinnych, kapłanów, w poradniach; indywidualny kontakt z osobami z otoczenia przeżywającymi kryzys małżeński,
 • coroczne uczestnictwo i wystawianie   stoiska WTM SYCHAR z naszymi publikacjami podczas   Sympozjum „Dar Życia” oraz Diecezjalnego Dnia Kobiet, 
 • uczestnictwo w ogólnopolskich rekolekcjach WTM SYCHAR 
 • coroczne organizowanie rekolekcji w ramach skierniewickiej wspólnoty:
 • dyżury w poradni rodzinnej.

Owoce współpracy z Bogiem

 • przemiana serc członków wspólnoty dotkniętych kryzysem: „przepracowanie” i uwolnienie się od uczucia smutku, rozpaczy, gniewu, poczucia skrzywdzenia, czasem chęci odwetu, chęci uwolnienia się od problemu za wszelką cenę i wejście na drogę rozwoju duchowego i emocjonalnego, wzrastanie  w miłości do Boga, do siebie i do współmałżonka, wyrwanie się z letniości, z „niedzielnego katolicyzmu”, 
 • powroty współmałżonków do siebie i odrodzenie małżeństw czasem w sytuacjach  ”po ludzku” nie do uratowania: z niesakramentalnych związków, po zdradach, gdy w małżeństwach dotkniętych nałogami, przemocą itp., 
 • ukazywanie, że jeśli nawet to pojednanie i powrót po ludzku mogą wydawać się nierealne, Pan Bóg potrafi dokonywać rzeczy dla ludzi niemożliwych i rozwiązywać najbardziej skomplikowane sytuacje: nawraca i uzdrawia nawet tych małżonków, którzy bardzo krzywdzili, żyli w nałogu, stosowali przemoc, leczy rany małżonków skrzywdzonych  – takie jest doświadczenie członków Wspólnoty,
 • wskutek świadectwa członków Wspólnoty, ukazującego jak ważne i możliwe jest  trwanie w wierności przysiędze małżeńskiej mimo kryzysu relacji, dokonuje się przemiana serc członków ich rodzin – dokonują się nawrócenia (np. dzieci); osoby z dalszej rodziny, żyjące dotąd w konkubinacie, decydują się na zawarcie sakramentalnego małżeństwa – jest to wynik „promieniowania” na otoczenie.
Close Menu