Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR – Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej

Celem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest udzielanie pomocy małżeństwom dotkniętym kryzysem. Wspólnota daje wsparcie i pomoc małżonkom, ukazując jednocześnie, że sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje siłę odtwarzania związku małżeńskiego w każdej sytuacji.

Charyzmat Wspólnoty wyraża się w zdaniu, iż „każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”, ponieważ każdy małżonek ma szansę nawrócić się i wrócić do zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej.

Wspólnota skupia sakramentalnych małżonków – zarówno pary małżeńskie, jak i pojedyncze osoby z pary małżeńskiej – doświadczających nieraz bardzo głębokiego cierpienia i bezradności z powodu braku porozumienia w małżeństwie, z powodu zdrady, odejścia współmałżonka lub z powodu raniącego
zachowania współmałżonka, który nie widzi potrzeby uzdrowienia relacji. Trafiają do nas osoby, które odseparowały się od małżonka, ponieważ wszystkie inne sposoby ratowania małżeństwa zawiodły, a także takie, które najpierw w jakiś sposób same opuściły i zraniły współmałżonka (zdrada, ucieczka w pracę itd.), jednak po czasie
nawróciły się i zapragnęły odbudować małżeństwo.
W każdej z tych sytuacji można znaleźć we Wspólnocie zrozumienie, wsparcie i pomoc: uczestnicząc w spotkaniach – podczas których jest czas na podzielenie się własnymi przeżyciami – uczestnicząc w rekolekcjach i warsztatach z zakresu psychologii rodziny, relacji międzyludzkich, prawidłowej komunikacji, warsztatach rozwoju duchowego i emocjonalnego ”12 Kroków ku pełni życia” itp.

Członkowie Wspólnoty pogłębiają relację z Panem Bogiem, podejmują pracę nad rozwojem duchowym i osobistym, uczą się przyjmować Bożą Miłość; otwierając się stopniowo na działanie łaski sakramentu małżeństwa, uczą się postawy przebaczenia i otwartości na pojednanie ze współmałżonkiem; w każdej sytuacji pragną dochować wierności, sprzeciwiają się mentalności rozwodowej.

Doświadczenie członków Wspólnoty pokazuje, że podejmowany wysiłek przynosi konkretne owoce, takie jak:
– przemianę serc członków Wspólnoty dotkniętych kryzysem: „przepracowanie” i uwolnienie się od uczucia smutku, rozpaczy, gniewu, poczucia skrzywdzenia, czasem chęci odwetu, chęci uwolnienia się od problemu za wszelką cenę
– wejście na drogę rozwoju duchowego i emocjonalnego, wzrastanie w miłości do Boga, do siebie i do współmałżonka, wyrwanie się z letniości, z „niedzielnego katolicyzmu”,
– odrodzenie małżeństw nawet wtedy, gdy tylko jeden z małżonków otworzy się na działanie łaski Sakramentu Małżeństwa i podejmie wysiłek zmierzający do uzdrowienia relacji,
– powroty współmałżonków do siebie i odrodzenie małżeństw czasem w sytuacjach ”po ludzku” nie do uratowania: z niesakramentalnych związków, po zdradach, w małżeństwach dotkniętych nałogami, przemocą itp.
Nawet jeżeli pojednanie i powrót do siebie po ludzku mogą wydawać się nierealne, Pan Bóg potrafi dokonywać rzeczy dla ludzi niemożliwych i rozwiązywać najbardziej skomplikowane sytuacje: uzdrawia nawet tych małżonków, którzy bardzo krzywdzili, żyli w nałogu, stosowali przemoc; leczy rany małżonków skrzywdzonych

„Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Świadectwa wyjścia z kryzysu i uzdrowienia małżeństw można znaleźć na internetowej stronie Wspólnoty (www.sychar.org).

KAŻDE TRUDNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA!!

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar jest wspólnotą ogólnopolską, w Skierniewicach zawiązała się w 2012 roku przy Parafii św. Stanisława B.M. w Skierniewicach.
Spotkania mają charakter otwarty, odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19:00.
Przed spotkaniem modlimy się na Mszy św. o godz. 18:00 w kościele św. Stanisława B.M. w Skierniewicach.

Kontakt:
http://www.skierniewice-stanislawa.sychar.org – strona skierniewickiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej; informacje o spotkaniach
ogniskoskierniewice@gmail.com – kontakt mailowy;
http://www.sychar.org – ogólnopolska strona WTM Sychar (artykuły, świadectwa, modlitwy, linki do kazań i konferencji itd.)
http://www.kryzys.org  – Forum Pomocy

Close Menu