Młodzieżowa wspólnota Ruchu Światło-Życie

Spotykamy się w piątki po Mszy Świętej wieczornej o 18.00. Na początku spotkania zbieramy się wszyscy w kościele, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego oraz prosimy o potrzebne łaski. Po modlitwie rozchodzimy się na poszczególne grupy:

– Oaza Dzieci Bożych –  animatorem jest Antoni Zając, do tej grupy należą przeważnie dzieci do 6 klasy. Na spotkania uczęszcza do 15 osób. Dzieci starają się poznać Mądrość Bożą.

– grupa mieszana – animatorem jest ksiądz Piotr Rudnicki (wikariusz w naszej parafii). Grupa nazywa się mieszana, ponieważ zrzesza osoby, które przygotują się do wyjazdu na Oazę Nowej Drogi 0° oraz które się przygotowują do wyjazdu w wakacje na Oazę Nowego Życia l°. Na spotkania uczęszcza 7 osób w przedziale od 7 klasy do 1 klasy liceum. Na spotkaniu starają się rozważać cytaty Pisma Świętego.

– Oaza Nowego Życia – animatorem jest ksiądz Stanisław Dusiło. Jesteśmy grupą odkrywczą, która rozważa „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Ta grupa przygotowuje się do wyjazdu na Oazę Nowego Życiall°, po której osoby po tej formacji będą mogły być animatorami. Na spotkania uczęszcza 7 osób.

Jako osoba, która się przygotowuje do ONŻ ll°, jestem w stanie powiedzieć, że nie żałuję całego mojego uczestnictwie w Oazie. Ruch Światło Życie umacniało mnie w każdej chwili i jestem szczęśliwy, że po mojej formacji będę animatorem i będę przekazywał wiedzę jaką przez ten okres zdobyłem.

W imieniu całej Oazy w Skierniewicach bardzo proszę o Błogosławieństwo Boże oraz o modlitwę. Oczywiście Oaza też pamięta w modlitwie.

Close Menu