Bractwo Świętego Stanisława

Bractwo św. Stanisława  powstało po wyniesieniu naszego kościoła do rangi sanktuarium.

Bractwo wówczas składało się z 9 osób. Obecnie jest ich 7, z czego z powodu stanu zdrowia czynnie 4. Posługują na Mszach Świętych oraz uroczystościach parafialnych. Ze względu na wiek braci, prowadzą oni promocję w przyciąganiu kolejnych członków.

Każdego 8 dnia miesiąca, uczestniczą we Mszy Świętej, nabożeństwie oraz adoracji relikwii św. Stanisława.

Nasza parafia i kościół to dom, który pomagają budować w wielu wymiarach. Jest wiele ważnych spraw, ale najważniejsze to te, które przyczyniają się do budowania więzi z Bogiem i bliźnimi.

Radością braci jest, że w budowaniu naszego Kościoła, tak w wymiarze troski o piękno zewnętrzne, ale i w budowaniu autentycznej wspólnoty są RAZEM.

Close Menu