Bractwo Świętego Stanisława

Po wyniesieniu w 2002 roku naszego kościoła św. Stanisława do rangi Sanktuarium p.w. św. Stanisława B.M., z inicjatywy księdza proboszcza Grzegorza Gołąb zawiązało się Bractwo św. Stanisława. 

Bractwo składało się z dziewięciu osób. Obecnie jest nas siedmiu, z czego z powodu stanu zdrowia czynnie czterech. Posługujemy na Mszach Świętych oraz uroczystościach parafialnych. Ze względu na wiek naszych braci, prowadzimy promocję w przyciąganiu kolejnych członków naszego bractwa.

Każdego 8 dnia miesiąca, uczestniczymy we Mszy świętej, nabożeństwie oraz adoracji relikwii św. Stanisława.

Nasza parafia i kościół to dom, który pomagamy budować w wielu wymiarach. Wszystkie sprawy są ważne, ale przede wszystkim to te, które przyczyniają się do budowania więzi z Bogiem i bliźnimi.

Cieszymy się, że w budowaniu „naszego Kościoła”, tak w wymiarze troski o piękno zewnętrzne, ale i w budowaniu autentycznej wspólnoty jesteśmy RAZEM.

Close Menu