Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju.

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, który opiekował się Tobą, prosimy Cię w intencji nienarodzonych dzieci które znajdują się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tych dzieci miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam im przeznaczyłeś.

Close Menu