Duszpasterstwo

Wspólnota liczy około 7 tysięcy parafian z czego systematycznie uczestniczących w nabożeństwach jest prawie 2000 osób. W czasie kolędy odwiedzamy 90% mieszkańców. Na terenie parafii są 2 przedszkola i 2 szkoły podstawowe. Ogółem katechizujemy ok. 2700 dzieci i młodzieży. 

Chorych odwiedzamy raz na kwartał i w razie konieczności. 

Close Menu