Wspólnota wdów konsekrowanych

 Począwszy od czasów apostolskich wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Jemu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha podejmują za aprobatą Kościoła decyzję o dozgonnej czystości dla „Królestwa niebieskiego”.

Już w czasach starego testamentu były wdowy, które z pełną ufnością i pokorą oddawały się Bogu. Pismo Święte w wielu miejscach przedstawia ich styl życia i ukazuje wartość takiego wdowieństwa, np. Noemi, Rut, wdowa z Sarepty, wdowa Judyta. Na progu Nowego Przymierza na samym początku życia Pana Jezusa spotykamy wdowę prorokinię Annę.

Odrodzony po Soborze stan wdów pobłogosławionych jest jedną z form życia konsekrowanego, tkwiącego korzeniami w Ewangelii i przynoszącego owoce.

W dniu 21 grudnia 2014 r. w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu przez obrzęd konsekracji zostały włączone do Stanu Wdów Konsekrowanych przez Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziubę 3 wdowy: Leokadia Gałecka, Teresa Jaros i Zofia Trębska z parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach. Do tego powołania w powołaniu byłyśmy przygotowywane przez ponad trzy lata na spotkaniach formacyjnych, prowadzonych przez Ks. Kanonika Adama Domańskiego, wyznaczonego przez Ordynariusza Diecezji Łowickiej. Formacja Nasza trwa nadal. Spotykamy się średnio raz w miesiącu w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu. W formacji uczestniczą wdowy i dziewice konsekrowane, a także dziewice i wdowy rozpoczynające to powołanie.

Konsekracja – znaczy takie oddzielenie się od świata rzeczy i osób aby pozwolić się Bogu posiąść wpełni i na zawsze, aby stał się On jedyną drogą, losem i przeznaczeniem, wprowadzając w jego życie nowy święty porządek. Konsekracja to zupełnie nowy sposób istnienia – odtąd nikt już nie żyje dla siebie, siebie w pewien sposób tracąc, wszystko poświęcając, chcąc istnieć jedynie dla Boga, dla Kościoła i dla zbawienia świata (OMJ W. Łyko – duszpasterz wdów konsekrowanych – Wdowi Grosz w skarbonie Kościoła).

 Wdowieństwo konsekrowane staje się świadomym życiowym wyborem, świadectwem chrześcijańskiej miłości silniejszej niż śmierć, znakiem w Kościele i dla Kościoła. 

Close Menu