Wspólnota wdów konsekrowanych

Począwszy od czasów apostolskich wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Jemu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha podejmują za aprobatą Kościoła decyzję o dozgonnej czystości dla „Królestwa niebieskiego”.

Już w czasach Starego Testamentu były wdowy, które z pełną ufnością i pokorą oddawały się Bogu. Pismo Święte w wielu miejscach przedstawia ich styl życia i ukazuje wartość takiego wdowieństwa, np.: Noemi, Rut, wdowa z Sarepty, wdowa Judyta. Na progu Nowego Przymierza na samym początku życia Pana Jezusa spotykamy wdowę, prorokinię Annę.

Odrodzony po Soborze stan wdów pobłogosławionych jest jedną z form życia konsekrowanego, tkwiącego korzeniami w Ewangelii i przynoszącego owoce.

21 grudnia 2014 r. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu przez obrzęd konsekracji zostały włączone do Stanu Wdów Konsekrowanych przez Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziubę 3 wdowy: Leokadia Gałecka, Teresa Jaros i Zofia Trębska z naszej parafii. Do tego powołania były przygotowywane przez ponad 3 lata na spotkaniach formacyjnych, prowadzonych przez ks. kan. Adama Domańskiego, wyznaczonego przez Ordynariusza Diecezji Łowickiej. Nasza formacja trwa nadal. Spotykamy się średnio raz w miesiącu w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu. W formacji uczestniczą wdowy i dziewice konsekrowane, a także dziewice i wdowy rozpoczynające to powołanie.

Konsekracja – znaczy takie oddzielenie się od świata rzeczy i osób, aby pozwolić się Bogu posiąść w pełni i na zawsze, aby stał się On jedyną drogą, losem i przeznaczeniem, wprowadzając w życie nowy święty porządek. Konsekracja to zupełnie nowy sposób istnienia – odtąd nikt już nie żyje dla siebie, wszystko poświęcając, chcąc istnieć jedynie dla Boga, dla Kościoła i dla zbawienia świata (OMJ W. Łyko – duszpasterz wdów konsekrowanych – Wdowi Grosz w skarbonie Kościoła).

Wdowieństwo konsekrowane staje się świadomym życiowym wyborem, świadectwem chrześcijańskiej miłości silniejszej niż śmierć, znakiem w Kościele i dla Kościoła. 

 

Close Menu