WSPÓLNOTY

Koła Żywego Różańca

W naszej parafii jest 5 kółek Żywego Różańca. Są one zatwierdzone Dekretem Apostolstwa Różańcowego z Jasnej Góry. Siostry i bracia należący do wspólnoty Maryjnej odmawiają

zobacz »

Kręgi Domowego Kościoła

Wspólnota Domowego Kościoła istnieje przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika od 2004 r.  Obecnie jest 7 kręgów, co stanowi 63 osóby. Spotykamy się raz w miesiącu w

zobacz »

Poradnia Rodzinna

Terminy dyżurów w poradni:  Doradca rodzinny, mediator – każdy wtorek w  godz. 17:00 do 19:00  (w razie potrzeby w dodatkowych terminach) prawnik w pierwszy i

zobacz »

Schola dziecięca

Schola dziecięca  Pod Skrzydłami Anioła,  została  utworzona w październiku  2004 roku i liczy około czterdzieścioro   dzieci ze szkoły podstawowej. Są to osoby, które z radością

zobacz »
Close Menu