WSPÓLNOTY

DUCHOWA ADOPCJA dziecka poczętego

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćczynienia za grzechy, które najbardziej ranią

zobacz »

Koła Żywego Różańca

W naszej parafii jest 5 kółek Żywego Różańca. Są one zatwierdzone Dekretem Apostolstwa Różańcowego z Jasnej Góry. Siostry i bracia należący do wspólnoty Maryjnej odmawiają

zobacz »

Kręgi Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK jako propozycja

zobacz »

LITURGIA NA DZIŚ

Close Menu