Wizytacja Biskupa Łowickiego

W minioną niedzielę w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanonicza Biskupa Łowickiego, Andrzeja F. Dziuby.
Co to takiego wizytacja kanoniczna? Otóż jest ona czynnością apostolską, swoistym znakiem łaski oraz działalności Ducha Świętego. Jest kontynuacją tego, co zapoczątkowali apostołowie już w początkach Kościoła gdy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup osobiście lub za pośrednictwem biskupa pomocniczego czy innego przedstawiciela ma obowiązek kanonicznej wizytacji każdej z podległych sobie parafii przynajmniej raz na 5 lat. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno – gospodarczego parafii. Biskup diecezjalny jest zobowiązany co pięć lat okazać protokoły wizytacyjne Ojcu Świętemu. Dla nas ta wizytacja jest tym bardziej szczególna, iż miała miejsce w czasie jubileuszu 300-lecia istnienia kościoła p.w. św. Stanisława B.M. w Skierniewicach.

Swoją wizytę biskup rozpoczął w Podtrzciannie, na granicy naszej parafii. Przywitany tam został przez wikariusza naszej parafii,        ks. Piotra Rudnickiego oraz grupę tamtejszych mieszkańców. Następnie przyjechał do naszego sanktuarium. Tego dnia biskup obecny był na Mszach Świętych, na których słuchał sprawozdań z działalności naszej wspólnoty. Ponadto pasterz naszej diecezji w towarzystwie min. ks. proboszcza i Prezydenta Skierniewic, Krzysztofa Jażdżyka, odwiedził cmentarz miejski, a w nim groby zmarłych kapłanów i dzieci nienarodzonych, był również na cmentarzu wielowyznaniowym „Strzelba”.

Close Menu